01/01/2021

Voortvloeiend uit het investeringsplan, breidt Wasserij Cailliau zijn verkooporganisatie verder uit.


De heer Serge SLEGERS en de heer François HERANVAL, beiden meer dan 25 jaar ervaring in hotel en catering, zullen de vertegenwoordiging op zich nemen voor enerzijds Vlaanden en Wallonië en anderzijds Noord-Frankrijk.

Nancy en Kristof heten de nieuwe vertegenwoordigers welkom en rekenen op hun professionaliteit om Wasserij CAILLIAU te laten groeien.